Privacy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.solargreenpoint.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.solargreenpoint.nl staat onder beheer van Solar Green Point B.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.solargreenpoint.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Solar Green Point B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
3. Cookies
3a Solar Green Point B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Solar Green Point B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met functionele cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Solar Green Point B.V maakt geen gebruik van trackingcookies die het surfgedrag van een specifieke bezoeker volgen. Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die Nederlandse bezoekers krijgt dat die worden geïnformeerd of en zo ja welke trackingcookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Sterker nog, sites moeten daar expliciet toestemming voor vragen vóór dat ze zulke cookies plaatsen. Solar Green Point heeft er voor gekozen om geen gebruik te maken van dit type trackingcookies zodat we onze bezoekers niet hoeven lastig te vallen met die vraag.
3e Solar Green Point B.V. kan gebruik maken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Minister Kamp heeft in een brief aan de OPTA voorgesteld om first party analytische cookies, dat wil zeggen cookies waarmee uitsluitend gegevens over het gebruik van de eigen website worden verzameld ten behoeve van het verbeteren van de werking van die website, niet te laten vallen onder het toestemmingsvereiste. Tot daar een definitief antwoord op is van de OPTA maakt Solar Green Point eventueel gebruik van deze Analytics cookies.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Solar Green Point B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Solar Green point B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor deelnemers is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Solar Green Point B.V.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Solar Green Point B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een nieuw project, tip, nieuwsfeit, handigheid etcetera, waarvan Solar Green Point denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Solar Green Point B.V. zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij de verwerking van klant- en productiegegevens moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende energieleverancier of registrerende instantie. Een voorbeeld van zo'n registrerende instantie is (maar niet beperkt tot) de Belastingdienst.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Solar Green Point B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Solar Green Point B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Solar Green point B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Zonnepanelen voor iedereen

Samen zonnestroom opwekken in uw buurt

Deelnemen aan een projectStart uw eigen zonnepark

Leuk dat u mee doet!

Wilt u dat uw vrienden en kennissen ook kans kunnen maken op een gratis Waka Waka USB Charger? Deel dan deze actie direct via social media.

Deel dit via FacebookDeel dit via Twitter

Bedankt voor het delen!

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter

We gebruiken uw e-mailadres alleen om informatie te verstrekken over onze projecten.