Normal dakfoto caballero

Persbericht realisatie project

PERSBERICHT

Eerste grootschalige collectieve zonnepark van Solar Green Point is een feit.

Op het dak van de Haagse Caballero Fabriek bouwde Solar Green Point een collectief zonnepark van 1.000 zonnepanelen, gefinancierd door de deelnemende huishoudens en bedrijven. Door de krachten te bundelen met Eneco worden kostenvoordelen bereikt en kunnen de leden van de coöperatie op eenvoudige wijze groene elektriciteit produceren die verrekend wordt met hun eigen energienota.

Het idee achter Solar Green Point is simpel: verzamel een groep mensen die willen investeren in een coöperatieve zonnestroomcentrale. Iedere deelnemer legt geld in voor een of meer zonnepanelen. Zodra er voldoende startkapitaal is bijeengebracht, gaat de aanleg van het zonnepark van start. Als de installatie gereed is, start de productie van zonnestroom. De energieleverancier verrekent vervolgens de opgewekte energie van jouw zonnepanelen met de stroom die je zelf verbruikt. Met een lagere energierekening tot gevolg.

Uniek in Nederland

Op 20 maart jl. startte het eerste grootschalige collectieve zonnepark van Solar Green Point met de levering van zonnestroom. Misschien wel een unieke gebeurtenis in Nederland, aangezien zonnestroom normaliter door energiebedrijven wordt opgewekt of door panelen die mensen of bedrijven op hun eigen daken plaatsen. “Met ons eerste collectieve zonnepark is een belangrijke stap gezet in de transitie naar duurzame energie. Ook mensen die geen ruimte hebben voor zonnepanelen kunnen nu profiteren van zonnestroom”, aldus initiatiefnemers Stan Verheijen en Richard Bevelander van Solar Green Point.

“Solar Green Point ontzorgt de deelnemers volledig. We merken dat het voordeel van zonnestroom zonder de nadelen van installatie en onderhoud veel mensen aanspreekt. Ook kun je zonder zorgen verhuizen, want jouw zonnestroom verhuist gewoon mee met je elektriciteitsaansluiting. Je kunt jouw zonnepanelen zelfs nalaten aan je kinderen of kleinkinderen”, legt Stan Verheijen uit. “Een bijkomend voordeel is dat je bijdraagt aan minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele brandstoffen en kernenergie.”

Een derde van je stroomverbruik zelf produceren

Als eerste project werd gekozen voor het dak van de voormalige Caballero Fabriek in Den Haag. Omgedoopt tot CabFab is het tegenwoordig een broedplaats voor creatieve bedrijven. De gemeente Den Haag stelde het dak ter beschikking voor dit initiatief. Vorig najaar startte Solar Green Point met de werving van deelnemers en medio november 2012 begon de installatie van 1.000 zonnepanelen. De zonnestroom die zonnepark CabFab produceert is voldoende om 80 huishoudens van elektriciteit te voorzien en zorgt jaarlijks voor 133 ton minder CO2-uitstoot.

“Het vermogen van de installatie is 250 kWp en de opbrengst is 218.000 kWp per jaar. Gemiddeld hebben de leden 5 panelen aangeschaft. Daarmee is hun opbrengst 1.100 kWh per jaar. Dat betekent dat ze gemiddeld al gauw een derde van hun eigen stroomverbruik zelf produceren”, licht Stan Verheijen toe.

Interessante kostenvoordelen door samenwerking met Eneco

De samenwerking tussen Solar Green Point en Eneco bij dit soort projecten betekent dat er interessante kostenvoordelen zijn voor de deelnemers. Eneco neemt alle stroom uit de zonnepanelen af en voegt deze toe aan het elektriciteitsnet. Jaarlijks keert het bedrijf de opbrengst van de panelen uit aan de leden van de coöperatie. Leden die ook klant zijn bij Eneco krijgen hierbij hetzelfde bedrag per eenheid elektriciteit als wat zij aan Eneco betalen voor de stroom die zij verbruiken. Dus hoe meer de elektriciteitsprijzen stijgen, hoe meer het voordeel voor de deelnemers oploopt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Solar Green Point

Solar Green Point (www.solargreenpoint.nl) is een initiatief van zonnestroombedrijf Solarnova (www.solarnova.nl). Het Amsterdamse bedrijf Solarnova is sinds 2008 actief in het installeren en beheren van PV installaties voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het initiatief Solar Green Point heeft tot missie iedereen in Nederland in de gelegenheid te stellen om zonne-energie op te wekken. Solar Green Point streeft er naar om voor 2020, collectieve zonnestroom-projecten te realiseren met een minimale totale capaciteit van 40 MW. De ontwikkeling van een installatie van 2 MW vermogen aan de A4 in de Haarlemmermeer en de installatie van 1 MW vermogen op het talud van Nieuw- Terbregge aan de A20 in Rotterdam, zijn tevens een initiatief van Solar Green Point.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Stan Verheijen

woordvoerder Solar Green PointT: 06 34241988 E: sverheijen@solargreenpoint.nl