Normal presentatie3

Gunning aanleg en exploitatie zonnepark Heidehoek

Op 14 oktober 2021 hebben de gemeente Oldebroek en Solar Green Point de overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een zonnepark op het terrein van de voormalige camping De Heidehoek. Solar Green Point gaat het zonnepark aanleggen en exploiteren. Het zonnepark zal bestaan uit ruim 6.600 zonnepanelen met een totale opbrengst van circa twee megawatt. Hiermee kunnen zo’n 600 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Een belangrijk speerpunt bij de exploitatie van het zonnepark is de lokale betrokkenheid. Solar Green Point gaat hiervoor de samenwerking aan met de drie lokale energiecoöperaties, die zich ten behoeve van deze samenwerking willen verenigen in één energiecoöperatie. Bob Bergkamp – wethouder duurzaamheid – : “De aanleg van dit zonnepark geeft een flinke impuls aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Oldebroek. En door samenwerking met de lokale energiecoöperaties wordt het ook voor de inwoners mogelijk om deel te nemen in exploitatie van het zonnepark.” De bedoeling is dat nog dit jaar voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van het zonnepark. Daarna zal het zonnepark in 2022 worden aangelegd en naar verwachting begin 2023 operationeel zijn.