Normal dia1

Heerderstrand krijgt carport met 6000 zonnepanelen

Stentor, Jan Nitrauw 29-04-21

Heerderstrand krijgt carport met 6000 zonnepanelen Een grote carport met zo’n 6000 zonnepanelen op de parkeerplaats van het Heerderstrand die samen 2,4 megawatt opwekken en daarmee zo’n 650 huishoudens van energie kunnen voorzien. En passant kunnen bezoekers van de recreatieplas hun auto aan de laadpaal zetten als ze een verfrissende duik komen nemen. Dat is het idee waarvoor Solar Green Point in Heerde de handen voor op elkaar heeft gekregen.

,,Het plan is nog in een pril stadium maar de reactie van de gemeente Heerde, eigenaar Leisurelands en Heerde Energiek geven al veel energie om door te gaan”, meldt Stan Verheijen namens de initiatiefnemer Solar Green Point.  De recreatieplas was al eerder in beeld voor de dubbelfunctie van recreatie en energieopwekking. In de zomer van 2019 lanceerde eigenaar Leisurelands het idee om de waterplas voor een deel van drijvende zonnepanelen te voorzien. Dat werd toen weggehoond door de gemeenteraad. ,,Laat ze de toiletten maar schoon houden, een zonnepark aanleggen past niet bij de corebusiness van Leisurelands”, liet raadslid Gerda Hardam (VVD) toen weten. Lokaal meeprofiteren Haar collega Bram Horst (PvdA) deed de suggestie om te onderzoeken of de parkeerplaats niet voor zonnepanelen gebruikt kon worden. En ziedaar: er ligt nu een plan om dit ook werkelijk te gaan doen. Solar Green Point is overigens niet door de discussie in de raad op het spoor van het Heerderstrand gezet. ,,We zoeken zelf actief naar locaties voor dubbelgebruik als stortplaatsen, parkeerplaatsen en dergelijke. Zo zijn we op deze plek terechtgekomen”, meldt Verheijen. Dit project is vooral aantrekke­lijk door het dubbelge­bruik van de parkeer­plaats, je hoeft er niets voor op te offeren en hebt weinig gedoe Gert de Vos, Heerde Energiek Maar de gemeenteraad heeft ook als voorwaarde gesteld dat de helft van de opbrengst binnen de lokale gemeenschap moet blijven. Hiervoor moet de energiecoöperatie Heerde Energiek verantwoordelijk worden. Voorzitter Gert de Vos is in zijn nopjes met dit project. ,,Solar Green Point heeft de gemeente met het idee benaderd en die heeft hen meteen naar ons doorgestuurd. Dit project is vooral aantrekkelijk door het dubbelgebruik van de parkeerplaats, je hoeft er niets voor op te offeren en hebt weinig gedoe”, vertelt De Vos. Voorjaar 2023 Hoe het borgen van de opbrengst voor de lokale gemeenschap geregeld moet worden, is nog een puzzel. ,,We staan net aan het begin van het traject en hebben een eerste verkenning gedaan. Die heeft geleerd dat op basis van de huidige subsidieregelingen, we als Heerde Energiek 1200 panelen voor onze rekening kunnen nemen. Verder onderzoek moet uitwijzen waar onze financiële grenzen liggen”, zegt voorzitter De Vos. Nu het college van burgemeester en wethouders een positieve grondhouding heeft aangenomen, kan Solar Green Point het plan verder uitwerken. ,,Deze week starten we met het vergunningstraject en de volgende stap is het indienen van een subsidieaanvraag, we verwachten dat dat eind september kan. Begin 2022 kunnen we de plannen dan verder uitwerken en aan het eind van dat jaar gaan bouwen. Ons streven is solarcarport in het voorjaar van 2023 in productie te nemen”, schetst Verheijen het tijdpad voor het eerste grote zonnepark in de gemeente Heerde. ‘Blij verrast’ Raadslid Bram Horst is blij verrast dat zijn eerder gedane suggestie zo uitpakt. ,,Wij waren net als de hele raad faliekant tegen zonnepanelen op het water. En dat vooral vanuit oogpunt van veiligheid. Baldadige jongeren die op zonnepanelen klimmen moet je niet willen. En de afgelopen winter konden we er schaatsen”, stipt hij een ander gebruik van de watervlakte aan. Horst heeft het voorstel nog niet ingezien maar is in principe positief. ,,Op deze manier hou je de landschappelijke kwaliteiten van het gebied in stand en kun je aan je opgave voor een energietransitie werken. Het lijkt mij een positieve ontwikkeling.”