Normal dscn0363

Proef zonnecentrale Doonweg van start

24-06-2016 - De grondleggers van het project draaiden samen de netschakelaar om. Daarmee kon op vrijdag 24 juni de proefstrook zonnefolie op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek duurzame stroom gaan leveren. BrummenEnergie en Solar Green Point, verenigd in de Coöperatieve vereniging Solar Green Point de Veluwe Eerbeek, hieven samen met hun samenwerkingspartners het glas op de start van de proef die twee jaar zal duren. Als de proef slaagt en de voormalige stortplaats verder afgedekt wordt met zonnefolie, kan naar verwachting met de stroom die daarmee wordt opgewekt jaarlijks 1200 tot 1400 huishoudens van stroom worden voorzien.

Jaap Ypma van BrummenEnergie en Walter Hulshof van IndustrieWater Eerbeek stonden aan de wieg van dit unieke en innovatieve project. Zij staken dan ook samen ‘de stekker erin’, zodat de proef daadwerkelijk kon starten. Wethouder Eef van Ooijen liet in zijn toespraak weten trots te zijn op dit project. Hij gaf aan dat zowel BrummenEnergie als de gemeente de ambitie hebben om in 2030 het stroomverbruik in de gemeente energieneutraal te hebben. Dit project geeft volgens hem een belangrijke impuls aan het realiseren van die ambitie. Van Ooijen wees erop dat er wat hobbels genomen moesten worden om te komen waar we nu staan. Maar met doorzettingskracht en de samenwerking tussen alle partijen is het gelukt om een idee om te zetten in een concreet resultaat. Het ontstaan en de ontwikkeling van het project is in beeld gebracht op een informatiebord dat geplaatst is op het hek bij de voormalige stort aan de Doonweg.

Doel van de proef

Voor de proef is een gedeelte van de stortplaats ter grote van 4000m2 geëgaliseerd en voorzien van een steunlaag van een materiaal dat de zonnefolie draagt. Deze zonnefolie heeft een opwekvermogen van 5 KWp. Ter vergelijking is er ook 3 kWp aan zonnepanelen geplaatst. De proef moet aantonen dat een volledig zonnepark zowel economisch, juridisch als technisch haalbaar is. Als de proef slaagt wordt het grootste gedeelte van de stortplaats afgedekt met zonnefolie. Daarmee wordt niet alleen grootschalig duurzame stroom opgewekt, maar is tegelijkertijd de stortplaats waterdicht afgedekt, zoals de wet voorschrijft.

Samenwerking

BrummenEnergie en Solar Green Point werken met een aantal partners samen in de uitvoering van het project aan de Doonweg. Dit zijn Stort Doonweg, Grondbank Nederland, HyET Solar en de gemeente Brummen. Deze partijen hebben ook alle financieel bijgedragen aan het realiseren van de proef, net als de provincie Gelderland die een subsidie toekende en samen met de gemeente Brummen juridische problemen oploste. HyET levert de zonnefolie en Genap levert de afdekfolie waar de zonnefolie op vastgezet is. Varego heeft de aansluiting op het net verzorgd. Op het informatiebord op het hek bij de voormalige stortplaats aan de Doonweg is te zien wie wanneer welke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit project.

Lees hier het artikel online.