Normal schermafbeelding 2016 02 23 om 13.14.17

Nieuw online platform voor lokale initiatieven met zonne-energie

31 maart 2015 DEN HAAG (Energeia) - Eneco en Solar Green Point (SGP) lanceren op 2 april een online platform voor de ontwikkeling van coöperatieve zonneparken op daken. De website moet dienen als ontmoetingsplaats voor initiatiefnemers en particuliere investeerders. Bij voldoende belangstelling voeren de twee bedrijven het project uit. "Het platform is bedoeld voor iedereen die wil investeren in zonnepanelen, maar daar geen geschikt dak voor heeft", zegt Richard Bevelander van SGP. "Bij ons kunnen straks initiatiefnemers ideeën voor een lokaal project lanceren en buurtbewoners uitnodigen eraan deel te nemen. Daarnaast kunnen eigenaren van bedrijfspanden, scholen of zwembaden dakoppervlakte aanbieden."

“Nederland is het Pinkeltje van Europa”

Voorafgaand aan publicatie op de site beoordelen Eneco en SGP eerst de haalbaarheid van het project. Wanneer een idee realiseerbaar wordt geacht, kunnen via het platform investeerders uit de omgeving worden gezocht. Daarnaast helpen de twee bedrijven met het opzetten van acties op sociale media en in de wijk. Volgens SGP moet de nieuwe website leiden tot een versnelling van het aantal projecten van één per kwartaal nu naar één paar maand.

Het geschatte rendement op dit soort initiatieven is echter niet hoog, hooguit 2%. Dit komt voornamelijk doordat er bij collectief opgewekte zonnestroom niet kan worden gesaldeerd. Naar schatting scheelt dit 6 tot 7 cent per kilowattuur in vergelijking met panelen op het eigen dak. Volgens SGP is het nieuwe platform dan ook vooral gericht op de "donker- en lichtgroene mensen". Wanneer er na 2017 wellicht in mogelijk een deels of volledig einde komt aan de mogelijkheid tot saldering zal dit verschil kleiner worden.

Op dit moment telt Nederland voor wat betreft zonne-energie ruim 1.100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de situatie vijf jaar geleden; destijds ging het om niet meer dan 90 MW. Ondanks die toename is Nederland volgens Eneco nog altijd het "Pinkeltje" van Europa. De energieleverancier wijdt dat aan het ontbreken van een langetermijnvisie van het kabinet en een instabiel subsidiebeleid.

Copyright©, Energeia, 2015