Normal schermafbeelding 2016 02 09 om 10.24.20

Nieuwe woning, zonnepanelen liggen verderop

08-02-2016 DOOR BART MULLINK. 

Zonne-energie heeft de toekomst maar niet alle daken zijn geschikt voor pv-panelen. BPD en Solar Green Point hebben een alternatief ontdekt. Zij koppelen woningen die in de schaduw staan van bomen, aan een zonnecentrale in de buurt.

Zonnepanelen dragen bij aan de epc-score. Of ze de berekende bijdrage aan de energieprestatie echt waarmaken, maakt voor de berekening niet uit. Maar in de praktijk zullen de prestaties van panelen als ze ongunstig liggen flink achterblijven.

Eventueel kun je daarover als bouwer je schouders ophalen. In Vught is een elegantere oplossing bedacht waarbij de bijdrage aan de epc overeind blijft. Aannemer Berghege uit Oss bouwt voor BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) vrijstaande woningen in een lommerrijke omgeving. De volgroeide bomen stammen uit de tijd van de voormalige Frederik Hendrikkazerne. Ze zijn ingepast in het nieuwe ruimtelijk ontwerp. Daar werpen ze hun schaduwen op de nieuwe daken.

“Behalve een bijdrage aan de epc-berekening zien we van pv-panelen ook graag dat ze goed werken”, verklaart Marc Rijs van BPD. Een alternatief zonder schaduw werd gevonden op het dak van de voormalige De Gruyter-fabriek in Den Bosch. Daar ontwikkelt Solar Green Point een grote zonnecentrale. Deelname hierin wordt, zo is de opzet, onderdeel van het eigendom van de woningen.

Externe pv-panelen mogen volgens het Bouwbesluit meetellen voor de energieprestatieberekening van nieuwbouwwoningen. Toch werd volgens Rijs – en Stan Verheijen van Solar Green Point beaamt het – van deze mogelijkheid nooit eerder gebruik gemaakt.

Iets vergelijkbaars gebeurt wel een andere vorm van externe energielevering: stadsverwarming. Waar dit een beproefd recept is, blijkt de in Vught gekozen oplossing voor zonne-energie een nieuw pad met praktische, juridische en financiële hobbels. Zodra het pad beter is geëffend, worden volgens Verheijen ook in de bouw externe pv-toepassingen op veel grotere schaal mogelijk.

Vaart

Een zonnecentrale mag, om mee te tellen voor de epc, maximaal 10 kilometer van een bouwproject liggen. Ook moet de ontwikkeling gelijktijdig plaatsvinden. Als de aanleg van zonnecentrales vaart krijgt, kunnen in de toekomst naar verwachting meer bouwprojecten aan de eisen voldoen.

Een hobbel is ook, dat om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, de zonnepanelen “aard- en nagelvast” aan de woning moeten zitten. “In Vught brachten de kopers eigen geld mee waardoor de hypotheekkwestie kon worden omzeild. Maar in het goedkopere segment is veel vaker sprake van volledige financiering. Banken weten ook nog niet hoe ermee om te gaan. Er is discussie over de vraag of zoncertificaten wel mogen worden meegenomen in de hypotheek.”

Solar Green Point heeft de afgelopen jaren negen grote centrales gerealiseerd met, om economische redenen, bij voorkeur minstens vijfhonderd panelen. Ongeveer tien zijn er in ontwikkeling waaronder die op het terrein van de voormalige De Gruyter-fabriek. Hier komen in totaal duizend panelen. Wie zoncertificaten koopt, wordt mede-eigenaar van de coöperatie die de centrale exploiteert. De 26 kopers in Vught nemen samen ruim 200 certificaten af, goed voor evenzoveel panelen. Met de 240 die er al lagen, gaat het totaal richting vijfhonderd. Voor de derde fase van het Stadhouderspark waarvoor BPD in de startblokken staat, wordt weer dezelfde formule toegepast.

Veel daken ongeschikt

Veel daken, vooral in binnenstedelijke omgevingen, zijn niet of minder geschikt voor zonnepanelen, weten Rijs en Verheijen. Ze staan in de schaduw van andere gebouwen of van bomen of de zonoriëntatie is ongunstig. Ook dakkapellen kunnen een belemmering zijn. “Deelname in een zonnecentrale maakt het in zulke gevallen toch mogelijk om zelf elektriciteit op te wekken.”Zonnecentrale-certificaten zijn ook los van bouwprojecten aan te schaffen, zo onderstreept Stan Verheijen. “Zo is het eerder altijd gegaan. De epc-score van woningen speelt nu pas voor het eerst een rol.”Het zogeheten salderen zit er in dit Vughtse model niet in. Ook al nemen de kopers vrijwillig nog zoveel zoncertificaten, nul op de (elektriciteit)meter zal hun woning er niet van worden. De zonnecentrale valt wel onder de SDE+-subsidieregeling voor duurzame energie. Deze voorziet in een bijdrage op basis van opgewekte energie. Financieel pakt dit volgens de ontwikkelaars vergelijkbaar uit.

Klik  hier om het artikel online te lezen.

(c) Cobouw (2016) alle rechten voorbehouden