Normal bovenaanzicht   bijgesneden

Project live!

Perspresentatie 

Gisteren, dinsdag 10 november 2015, verzamelden pers, wethouder, stakeholders en - misschien nog wel het allerbelangrijkste - kinderen in een klaslokaal van basisschool De Caegh. Aanleiding: de opening van zonnepark De Caegh voor inschrijving. 

Na woorden vanuit de school, de gemeente, het Groene Scholen Collectief en Solar Green Point was het de beurt aan de kinderen van de groepen 7 en 8 om te laten zien hoe zij zich de laatste tijd bezig hadden gehouden met groene energie, zonne-energie in dit geval. In groepjes knutselden, tekenden en Googleden ze erop los met als onderwerp Zon op de Caegh. Leraar Frans, die zonnepanelen op zijn eigen dak heeft, had zelfs zijn eigen energieverbruik op het bord geprojecteerd. 

Initiatiefnemer, ambassadeur, bestuurder van de coƶperatie en tevens organisator van de bijeenkomst Isra van Velzen maakte dit mooie filmpje:

Doet u ook mee? Bewoners van de volgende postcodes kunnen gebruik maken van de postcoderoosregeling vanuit de overheid:

1643, 1701, 1704, 1706, 1711, 1713, 1715 en 1716