Normal foto website de gruyterfabriek

Inschrijving fase 2 geopend

De eerste 480 Zoncertificaten van Solar Green Point project De Gruyter Fabriek zijn verdeeld. Eind 2015 zijn deze allemaal operationeel.

Wilt u ook meedoen? Schrijf u dan nu in voor de laatste 480 Zoncertificaten en wek ook groene stroom op met uw eigen zonnepanelen.