Normal dak zonnepanelen

Eerste collectieve Brabantse zonnepark op De Gruyter fabriek

Het dak van De Gruyter Fabriek in Den Bosch gaat maximaal 218.000 kWh zonnestroom produceren. Het project kan daarmee zo’n 80 huishoudens volledig energieneutraal maken. Hiermee is het eerste Brabantse collectieve zonnepark een feit.

Lokaal duurzaam opwekken heeft de toekomst

Lokale duurzame energieprojecten als het Brabantse zonnepark kunnen het verschil maken om de doelstellingen uit het Energie Akkoord –14% duurzame energie in Nederland– van de overheid te realiseren. Dat is de overtuiging van Denis Slieker, directeur van Qurrent en mede-initiatiefnemer van het zonnepark. “We lopen in Nederland achter bij de verduurzaming van onze energievoorziening. Lokale opwekking heeft echter de toekomst. De deelnemers aan dit project leveren een tastbare bijdrage aan de vergroening van onze energieproductie. Zelf energie opwekken is goed voor het milieu, leuk om te doen én goed voor de portemonnee.”

Eerste coöperatieve zonnecentrale in Brabant

Een groep mensen die investeren in een coöperatieve zonnestroomcentrale: dat is de gedachte achter Zonnepark De Gruyter. De gemeente Den Bosch heeft het dak van de voormalige koffiefabriek beschikbaar gesteld voor zonnepanelen waarmee particulieren en bedrijven hun eigen energie opwekken. Qurrent neemt alle stroom uit de zonnepanelen af en voegt deze toe aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent vervolgens de opgewekte energie van de zonnepanelen met de stroom van afnemers. Initiatiefnemer Solar Green Point is verantwoordelijk voor de werving, het aankopen en de exploitatie van de zonnepanelen.

133 ton minder CO2-uitstoot

Het Zonnepark De Gruyter Fabriek in Den Bosch is een goede oplossing voor burgers en bedrijven die geen plaats hebben voor zonnepanelen, maar wel zelf energie willen opwekken. “Wie meedoet, wordt volledig groen. Qurrent vult een mogelijk tekort aan zelf opgewekte stroom aan met groene stroom afkomstig van Nederlandse windmolens. De gebruiker betaalt voor deze stroom slechts de inkoopprijs, omdat we niet verdienen aan het energieverbruik”, benadrukt Slieker. “Het totale vermogen van de installatie is 250 kWh en de opbrengst 218.000 kWh per jaar. De leden hebben gemiddeld vijf panelen aangeschaft. Hiermee is hun opbrengst 1.100 kWh per jaar. Dat betekent dat ze al gauw een derde van hun eigen stroomverbruik zelf produceren”, licht Stan Verheijen van Solar Green Point toe.

De zonnestroom die zonnepark De Gruyter Fabriek produceert, is voldoende om 80 huishoudens energieneutraal te maken en zorgt jaarlijks voor 133 ton minder CO2-uitstoot.

Bron: bedrijfenenergie.nl