Normal de caegh obdam 300x189

Testimonial De Caegh

Van de website van Groene Scholen Collectief, partner van Solar Green Point:

Naam : F. Knijn

Functie : Directeur
Email : directie.decaegh@skowestfriesland.nl

Als school hebben wij samen met het Groene Scholen Collectief een verduurzamingsslag kunnen slaan.

Verduurzaming voor de school bleek naast de vele klimaatvoordelen echter geen substantiële financiële reductie voor de school te betekenen, waardoor zonnepanelen op het schooldak voor ons niet haalbaar was.

Daarop hebben wij samen met het G.S.C. gekeken wat dan wel een goede manier zou kunnen zijn om als school toch een voorbeeldfunctie te kunnen zijn op het gebied van verduurzaming van de energiestromen op onze school en hoe dat op een educatieve manier naar de leerlingen toe in het leerproces voor de kinderen ingebed zou kunnen worden.

Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen om het dak van de school ter beschikking van de buurt te stellen waardoor er voor de buurtbewoners een Zonne Energie Coöperatie opgezet kon worden Op deze manier is ons voordeel vierledig:

  • We wekken duurzame energie op
  • We betrekken de buurt en de kinderen bij het project
  • Er is een educatief project met de leerlingen van de grond gekomen dat in de praktijk voor hen ook zichtbaar is door de opgewekte energie te monitoren